Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Print

Ochrona rurociągów przed zamarzaniem

Systemy ogrzewania elektrycznego zapobiegają zamarzaniu wody w rurociągach, zbiornikach, pompach i powiązanych urządzeniach, kompensując straty ciepła przez izolację. Systemy ogrzewania rur nVent RAYCHEM są energooszczędne, niezawodne i wydajne.

Przegląd dostępnych systemów:

  1. Ochrona przed zamarzaniem oraz utrzymanie temperatur procesowych rurociągów i zbiorników do 65°C w instalacjach niepłukanych parą (tylko dla stref niezagrożonych wybuchem):
  2. Ochrona przed zamarzaniem oraz utrzymanie temperatur procesowych rurociągów i zbiorników do 65°C w instalacjach niepłukanych parą:

Termostaty i sterowniki:

  • RAYSTAT V5 - Sterownik elektroniczny do systemów ochrony rur przed zamarzaniem oraz utrzymania temperatury - do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu

  • ETS-05-L2-E/ETS-05-A2-E - Sterownik elektroniczny do systemów ochrony rur przed zamarzaniem oraz utrzymania temperatury dla stref zagrożonych wybuchem (Ex) - do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu

  • AT-TS-13 / AT-TS-14 - Termostat elektroniczny do systemów ochrony rur przed zamarzaniem oraz utrzymania temperatury - do pobrania: karta katalogowainstrukcja montażu

 

Oferujemy rozwiązania dla:

  • przemysłu spożywczego
  • przemysłu papierniczego
  • przemysłu farb i lakierów
  • wody i ścieków
  • energetyki cieplnej i zawodowej

 

Pełna wersja strony w języku angielskim:

Ochrona rurociągów przed zamarzaniem