Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Print

Ogrzewanie powierzchni zewnętrznych

Elektryczne systemy grzewcze to skuteczna metoda utrzymania powierzchni zewnętrznych, takich jak nawierzchnie chodników, podjazdów i przejść, w stanie zapewniającym bezproblemowe i bezpieczne poruszanie się. Prawidłowo zaprojektowany i wykonany system przeciwoblodzeniowy gwarantuje bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego, ograniczenie kosztów napraw uszkodzeń nawierzchni spowodowanych działaniem zamarzającej wody, oszczędność energii i czasu na usuwanie oblodzenia oraz ochronę środowiska przed używaniem substancji do rozmrażania.

Korzyści:

  • Stały, całodobowy dostęp do budynku
  • Drogi odśnieżają się „same” – system eliminuje konieczność odśnieżania ręcznego
  • Ograniczenie czasu odśnieżania -  system zapobiega tworzeniu się zasp w trakcie ich powstawania.
  • Niskie koszty systemu – system pracuje tylko wtedy, kiedy pada śnieg. Dzięki zastosowaniu sterowników system grzewczy włącza się, gdy temperatura spadnie poniżej zaprogramowanej wartości i jednocześnie występują opady atmosferyczne.

Przegląd dostępnych systemów:

1. Betonowe, zbrojone rampy załadowcze

EM2-XR 300 W/m², 90 W/m przy 0°C; nr kat. 449561-000 - do pobrania: karta katalogowa

 

2. Podjazdy, chodniki i schody betonowe oraz pokryte kostką brukową

Zakończone fabrycznie maty EM2-CM 

300 W/m²
- do pobrania: karta katalogowainstrukcja montażu

Zakończone fabrycznie przewody EM4-CW

25 W/m
- do pobrania: karta katalogowainstrukcja montażu

 

3. Podjazdy asfaltowe:

Zakończone fabrycznie zestawy w izolacji mineralnej EM2-MI

50 W/m
- do pobrania: karta katalogowa

 

Termostaty i sterowniki:

  • VIA-DU-20 - Zaawansowany sterownik elektroniczny z czujnikiem temperatury otoczenia i wilgoci, do sterowania pracą systemu ogrzewania powierzchni zewnętrznych: podjazdów, schodów, ramp, chodników, itp. Czujniki zamawiane oddzielnie; nr kat.  1244-022440
     
  • RAYSTAT-M2 - Sterownik elektroniczny z czujnikiem wilgoci, do sterowania pracą systemu ogrzewania powierzchni zewnętrznych. Czujniki zamawiane oddzielnie; nr kat.  1244-016962
    - do pobrania: karta katalogowainstrukcja montażu

 

Pełna wersja strony w języku angielskim: 

Ogrzewanie Powierzchni zewnętrznych