Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Print

Ogrzewanie zbiorników

Magazynowanie różnego rodzaju mediów w zbiornikach jest bardzo istotną operacją w instalacjach przemysłowych. W przypadku nieprawidłowego postępowania produkty mogą zamarznąć lub skrystalizować, powodując nieodwracalne uszkodzenia. W wielu przypadkach sama izolacja zbiornika nie gwarantuje wystarczającej ochrony, wówczas należy rozważyć zastosowanie systemu ogrzewania zbiornika.

Typowe zastosowania:

  • ochrona przed zamarzaniem mediów takich jak woda, amoniak
  • utrzymywanie temperatury cieczy o średniej/wysokiej lepkości (np. oleje, fenol, żywice, ciekłe sole)
  • zapobieganie krystalizacji sody kaustycznej
  • zapobieganie kondensacji powietrza w silosach z materiałami sypkimi (np. popiół, pył drzewny, cukier)

 

Pełna wersja strony w języku angielskim: 

Ogrzewanie zbiorników