Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Print

Vedligeholdelse af procestemperatur

Undgå produktionsnedetid

Intet skader en industriel drift mere end et produktionsstop eller nedetid. Selv når rørene er tilstrækkeligt isolerede, kan procesvæsker falde til under de indstillede minimumstemperaturer, når de står stille. Dette kan skabe procesproblemer relateret til væskeviskositet, krystallisation eller kondensering med tilhørende produktionstab og bekostelig sanering.

Pålidelige systemer maksimerer produktiviteten

Elektriske varmesporingssystemer erstatter varmetab i et rør overalt i en industriel proces. Rørsporing er kritisk for temperaturvedligeholdelse i rør, der forventes at have stillestående væsker i længere perioder. Evnen til holde væsker inden for en specificeret temperatur i længere intervaller hjælper med at holde driften på det højeste produktivitetsniveau.

Typiske anvendelser inkluderer:

• Brændselsolie, asfalt, svovl, voks, hydraulik

• Kaustisk soda, syrer, polymerer, følsomme kemikalier

• Vegetabilske olier, biodiesel, fedt, sirup, chokolade

Læs mere