Gå till huvudmenyn

Välj inställningar för land/språk

Skydd mot tjälskador

Kyla kan orsaka skador

Kylan från en kryogentank att gå ner i marken under den, även om tanken är välisolerad. Isbildning eller tjälskjutning i marken kan orsaka skador på tankkonstruktionen. T ex okontrollerade rörelser i tanken, vilket kan leda till allvarliga skador eller läckage.

TJÄLSKJUTNING tankar

Tillförlitligt skydd mot tjälförskjutning

nVent RAYCHEM frostskyddslösningar förhindrar tjälskjutning i betongfundament och LNG-terminaler genom att hålla temperaturen hos kryogena och lågtempererade förvaringstankar över fryspunkten. Vi designar våra system för att minimera både din installations- och driftskostnad. Förutom värmekabellösningar kan nVent RAYCHEM leverera frostskyddssystem med kraftmatning, styr- och övervakningssystem. 

Inga miljörisker

System med vattenburen värme fungerar genom att cirkulera en varm vätska, till exempel en blandning av vatten och glykol, för att förhindra tjälskjutning. Detta är inte bara ineffektivt, det kan skapa miljöfaror på grund av risken för läckande glykol. RAYCHEM system för förebyggande av tjälskjutning använder värmekablar för effektivt frostskydd utan miljörisker.

 

Referensobjekt

adriatic lng tankfarm

Adriatiskt naturgasprojekt

Adriatiskt flytande naturgasprojekt Amerikanskt multinationellt olje- och gasbolag | Adriatiska havet Utmaning Projektplatsen låg på …
Läs mer

Produkter

Värmekablar

Reglering, bevakning och detektering

Komponenter och tillbehör för värmekablar

Konfigurerade värmekablar

Projekttjänster

nVent TRACER är en gobal service för värmekabelsystem, som kan tillhandahålla tjänster som design, leverans och installation samt service och underhåll efter installationen, var som helst i världen.

Vi förstår de specifika behoven för ditt individuella projekt och din verksamhet vilket leder till ett optimerat värmekabelsystem fokuserat på att tillhandahålla säkra, pålitliga och kostnadseffektiva värmekabelinstallationer.

Besök nVent TRACER

Kontakta oss

Unsure where to start? Kontakta oss redan idag för att lösa dina design-, produkt- och servicebehov.

Inköpsställen

Söker du våra produkter någonstans nära dig? Sök här för att hitta en återförsäljare i ditt område.

Powered By OneLink