Gå till huvudmenyn

Välj inställningar för land/språk

Offshore/Maritim vinterisering

Utmaningar i arktiska förhållanden

Arktiska förhållanden medför höga risker på grund av extrema väderförhållanden och svårtillgänlighet. Isbildning på arktisk olja och gasriggar eller sjöfartskärl är en risk för verksamheten genom att blockera viktig utrustning och äventyrar riggens stabilitet på grund av isbildning. Personalens säkerhet äventyras eftersom risken ökar för halka, utmattning och förfrysning.

nVent RAYCHEM står för pålitliga och säkra lösningar för marina behov som involverar värmekabel. 

Våra frostskydd- och avisningslösningar har låg vikt för enkel installation, energieffektiv, pålitlig i drift, uppfyller maritima hälso- och säkerhetsbestämmelser och är certifierade för användning i Ex-områden.

Typiska applikationer för vinterisering inkluderar:

  • Nödutgångar, trappor, räcken, dörrar
  • Helikopterdäck och livbåtar
  • Brand- och kommunikationsutrustning

Referensobjekt

maritim säkerhet

Norskt vinteriserat fartyg

Vinterrustning av norskt fartyg Globalt olje- och gasbolag | Barents hav, Norge Utmaning Skydd av ett av de första oljefälten …
Läs mer
isbrytarprojekt

Håller isbrytaren i drift

Utmaning Vinterrustning av utrustning, frostskydd av rörledningar och avisning av handräcken, stege, utrymningsvägar och utrymningsvägar och gångvägar ner …
Läs mer
offshore-borrning

Offshore-borrning i subarktiska vatten

Offshore-borrning i subarktiska vatten, utmaning i Barents hav, Norge: Kunden behövde varmhålla olika ytor under …
Läs mer

Produkter

Värmekablar

Reglering, bevakning och detektering

Komponenter och tillbehör för värmekablar

Konfigurerade värmekablar

Låt inte kylan drabba dig

Vinteriseringslösningar för offshore- och marina miljöer Klicka här för att granska nya standarder och designmetoder.
lösningar för processtyrning

Projekttjänster

nVent TRACER är en gobal service för värmekabelsystem, som kan tillhandahålla tjänster som design, leverans och installation samt service och underhåll efter installationen, var som helst i världen.

Vi tar oss an de specifika behoven för ditt individuella projekt och din verksamhet och ger i gengäld en optimerad värmekabellösning med fokus på att tillhandahålla säkra, pålitliga och kostnadseffektiva värmekabelinstallationer.

Besök nVent TRACER

Kontakta oss

Unsure where to start? Kontakta oss redan idag för att lösa dina design-, produkt- och servicebehov.

Inköpsställen

Söker du våra produkter någonstans nära dig? Sök här för att hitta en återförsäljare i ditt område.

Powered By OneLink